Giá Xe Hyundai Tại Đà Nẵng

Bảng Giá Xe Hyundai 2023
Hyundai SantaFe 2.4L xăng tiêu chuẩn: 1015000000 đ
Hyundai SantaFe 2.2L dầu tiêu chuẩn: 1115000000 đ
Hyundai SantaFe 2.4L xăng đặc biệt: 1190000000 đ
Hyundai SantaFe 2.2L dầu đặc biệt: 1290000000 đ
Hyundai SantaFe 2.4L xăng cao cấp: 1225000000 đ
Hyundai SantaFe 2.2L dầu cao cấp: 1241000000 đ
Bảng Giá Xe Hyundai 2023
Hyundai Creta Tiêu chuẩn: 625000000 đ
Hyundai Creta Đặc biệt: 675000000 đ
Hyundai Creta cao cấp: 730000000 đ
Bảng Giá Xe Hyundai 2023
Accent 1.4MT tiêu chuẩn: 411000000 đ
Accent 1.4 MT: 460000000 đ
Accent 1.4 AT: 485000000 đ
Accent 1.4 AT Đặc biệt: 525000000 đ
Bảng Giá Xe Hyundai 2023
Hyundai Elantra 1.6AT tiêu chuẩn: 577000000 đ
Hyundai Elantra 1.6AT: 647000000 đ
Hyundai Elantra 2.0AT: 707000000 đ
Hyundai Elantra Sport: 777000000 đ
Bảng Giá Xe Hyundai 2023
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn: 360000000 đ
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT: 415000000 đ
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT: 430000000 đ
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT tiêu chuẩn: 405000000 đ
Bảng Giá Xe Hyundai 2023
Hyundai Solati: 960000000 đ
Bảng Giá Xe Hyundai 2023
Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn: 825000000 đ
Tucson 2.0 Xăng Đặc Biệt: 945000000 đ
Tucson 1.6 T-GDI Đặc biệt: 1045000000 đ
Tucson 2.0 Dầu Đặc biệt: 1050000000 đ
Bảng Giá Xe Hyundai 2023
Hyundai Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn: 340000000 đ
Hyundai Grand i10 1.2 MT: 395000000 đ
Hyundai Grand i10 1.2 AT: 415000000 đ
Hyundai Grand i10 1.2 AT tiêu chuẩn: 385000000 đ